شکلات و حفظ بهتر اطلاعات

شکلات و حفظ بهتر اطلاعات

📝 پاورقی های آشپزباشی
#سلامتی ، شماره ۱۱۳

به هنگام درس خواندن شکلات بخورید. این کار به مغزتان کمک می‌کند تا اطلاعات تازه را راحت‌ تر حفظ کند.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شکلات و حفظ بهتر اطلاعات

(image) پاورقی های آشپزباشی
#سلامتی ، شماره ۱۱۳

به هنگام درس خواندن شکلات بخورید. این کار به مغزتان کمک می‌کند تا اطلاعات تازه را راحت‌ تر حفظ کند.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شکلات و حفظ بهتر اطلاعات

بک لینک رنک 7

گروه تلگرام