چشم آبی هایی که ستاره نشدند!

چشم آبی هایی که ستاره نشدند!

یکی از کلیشه های سینمای ایران در چند دهه بعد از انقلاب این بوده که بازیگرانی که با چشم های رنگی و سر و شکل فرنگی، راحت تر راهشان را به دنیای سینما باز می کنند.

استخدام

خرید بکلینک