نمک دانه درشت برای تمیز کردن ظروف

نمک دانه درشت برای تمیز کردن ظروف

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۱۲

با استفاده از نمک‌ دانه درشت می‌توانید بسیاری از ظرف‌های خود را تمیز کنید. تنها کافی است آن‌ را بر روی سطح مورد نظر بسایید تا معجزه ی نمک را ببینید !

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نمک دانه درشت برای تمیز کردن ظروف

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۱۲

با استفاده از نمک‌ دانه درشت می‌توانید بسیاری از ظرف‌های خود را تمیز کنید. تنها کافی است آن‌ را بر روی سطح مورد نظر بسایید تا معجزه ی نمک را ببینید !

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نمک دانه درشت برای تمیز کردن ظروف

بک لینک رنک 6

کیمیا دانلود