کیارستمی از نوجوانی اش تا مرگ می گوید…

کیارستمی از نوجوانی اش تا مرگ می گوید…
یک گفتگوی کمیاب و خواندنی درباره: دوران همکلاسی بودن، دانشگاه، زندگی، سیاست و مرگ.به دلیل آن که مرحوم کیارستمی اصولا اهل مصاحبه نبود و در طول 5 دهه فعالیت هنری در سطح ایران وجهان، فقط درباره فیلم هایش و نگاه فلسفی به سینما معدود مصاحبه هایی با چند نشریه سینمایی ایرانی از وی باقی مانده است.

کیارستمی از نوجوانی اش تا مرگ می گوید…

یک گفتگوی کمیاب و خواندنی درباره: دوران همکلاسی بودن، دانشگاه، زندگی، سیاست و مرگ.به دلیل آن که مرحوم کیارستمی اصولا اهل مصاحبه نبود و در طول 5 دهه فعالیت هنری در سطح ایران وجهان، فقط درباره فیلم هایش و نگاه فلسفی به سینما معدود مصاحبه هایی با چند نشریه سینمایی ایرانی از وی باقی مانده است.
کیارستمی از نوجوانی اش تا مرگ می گوید…

فروش بک لینک

دانلود نرم افزار جدید