جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۸

اگر یک ظرف در باز حاوی جوش شیرین را در کمد وسایل خواب بگذارید از بوی نم و رطوبت گرفتن آنها جلوگیری می کند.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۸

اگر یک ظرف در باز حاوی جوش شیرین را در کمد وسایل خواب بگذارید از بوی نم و رطوبت گرفتن آنها جلوگیری می کند.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

جلوگیری از بوی نم وسایل خواب در کمد با جوش شیرین

دانلود آهنگ آذری

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۰

جوش شیرین می تواند بوی بد داخل کفش ها را از بین ببرد! شب مقداری جوش شیرین در کفش ها بریزید و صبح آن را بیرون بریزید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۰

جوش شیرین می تواند بوی بد داخل کفش ها را از بین ببرد! شب مقداری جوش شیرین در کفش ها بریزید و صبح آن را بیرون بریزید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین