از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۰

جوش شیرین می تواند بوی بد داخل کفش ها را از بین ببرد! شب مقداری جوش شیرین در کفش ها بریزید و صبح آن را بیرون بریزید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۰

جوش شیرین می تواند بوی بد داخل کفش ها را از بین ببرد! شب مقداری جوش شیرین در کفش ها بریزید و صبح آن را بیرون بریزید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

از بین بردن بوی بد کفش ها با جوش شیرین