خواننده زن انگلیسی به داعش پیوست! (عکس قبل و بعد از پیوستن)

خواننده زن انگلیسی به داعش پیوست! (عکس قبل و بعد از پیوستن)
سالی جونز خواننده زن معروف انگلیسی که یکی از خوانندگان مطرح راک دهه 90 بود به داعش پیوست!   سالی جونز خواننده زن به داعش پیوست یک انگلیسی دیگر به گروه داعش پیوست، اما این بار مردم بریتانیا از این شوکه اند که او یکی از چهره های مشهور موسیقی راک در دهه ۹۰ بود. […]

خواننده زن انگلیسی به داعش پیوست! (عکس قبل و بعد از پیوستن)

سالی جونز خواننده زن معروف انگلیسی که یکی از خوانندگان مطرح راک دهه 90 بود به داعش پیوست!   سالی جونز خواننده زن به داعش پیوست یک انگلیسی دیگر به گروه داعش پیوست، اما این بار مردم بریتانیا از این شوکه اند که او یکی از چهره های مشهور موسیقی راک در دهه ۹۰ بود. […]
خواننده زن انگلیسی به داعش پیوست! (عکس قبل و بعد از پیوستن)

دانلود فیلم جدید