یوسف کرمی: در ایران، قهرمان مدال آور را عشق است!

یوسف کرمی: در ایران، قهرمان مدال آور را عشق است!
بی شک یکی از پرافتخارترین تکواندوکاران کشورمان است که بیش از 47 بار با کسب مدال های رنگارنگ در رقابت های المپیک، جهانی، جام جهانی، بازی های آسیایی و قهرمانی آسیایی پرچم کشورمان را بالا برده است.

یوسف کرمی: در ایران، قهرمان مدال آور را عشق است!

بی شک یکی از پرافتخارترین تکواندوکاران کشورمان است که بیش از 47 بار با کسب مدال های رنگارنگ در رقابت های المپیک، جهانی، جام جهانی، بازی های آسیایی و قهرمانی آسیایی پرچم کشورمان را بالا برده است.
یوسف کرمی: در ایران، قهرمان مدال آور را عشق است!

روزنامه قانون