خرما بهترین خوراکی برای افطار است

خرما بهترین خوراکی برای افطار است
بهترین خوراکی برای باز کردن روزه و افطار خرما است خرما برای افطار؛ کنترل اشتها و پرخوری کارشناسان تغذیه معتقدند که بهتر است روزه داران از خرما یا کشمش برای آغاز افطار استفاده کنند؛ زیرا این دو سبب کنترل اشتها می شوند و از پُر خوری به هنگام افطار ممانعت می کنند. علاوه بر آن […]

خرما بهترین خوراکی برای افطار است

بهترین خوراکی برای باز کردن روزه و افطار خرما است خرما برای افطار؛ کنترل اشتها و پرخوری کارشناسان تغذیه معتقدند که بهتر است روزه داران از خرما یا کشمش برای آغاز افطار استفاده کنند؛ زیرا این دو سبب کنترل اشتها می شوند و از پُر خوری به هنگام افطار ممانعت می کنند. علاوه بر آن […]
خرما بهترین خوراکی برای افطار است

دانلود سریال و آهنگ