قطر با روحیه ستاره های ایرانی سازگار نیست!

قطر با روحیه ستاره های ایرانی سازگار نیست!
در رقابت های این فصل لیگ قطر، فقط یک بازیکن ایرانی موفق وجود دارد: مجتبی جباری که چند بار در تیم منتخب هفته قرار گرفته و در جدول پاس گل ها هم رقابت نزدیکی با ژاوی دارد.

قطر با روحیه ستاره های ایرانی سازگار نیست!

در رقابت های این فصل لیگ قطر، فقط یک بازیکن ایرانی موفق وجود دارد: مجتبی جباری که چند بار در تیم منتخب هفته قرار گرفته و در جدول پاس گل ها هم رقابت نزدیکی با ژاوی دارد.
قطر با روحیه ستاره های ایرانی سازگار نیست!

فروش بک لینک