شیرین کننده کم کالری جایگزین شکر

شیرین کننده کم کالری جایگزین شکر

شربت ذرت با فروکتوز بالا و شکر، باعث نگرانی برای مصرف کنندگانی است که مواظب کالری دریافتی خود هستند . به همین جهت، جایگزین‌های کم کالری و بدون کالری محبوب شده‌اند و به زودی گزینه‌ی دیگری موجود خواهد بود که طعمش از سایر موارد بیشتر شبیه شکر باشد. دانشمندان در مجله‌ی ACS به نام Journal of Agricultural and Food Chemistry گزارش دادند که یک قدم به تولید تجاری یک پروتئین میوه به نام برازین نزدیک‌تر شده اند که بسیار شیرین‌تر از شکر است  و کالری بسیار کمتری دارد.
سال‌ها قبل بود که اولین بار، برازین توجه دانشمندان را به عنوان یک جایگزین برای شکر به خود جلب کرد. با این حال، ساختن آن در مقادیر زیاد، یک چالش بوده است. گرفتن آن در مقیاس تجاری از میوه‌های آفریقای غربی که به طور طبیعی آن را تولید می‌کنند، دشوار خواهد بود و تلاش‌هایی که برای مهندسی میکروارگانیسم‌ها انجام شد تا این را بسازند، نسخه‌ای از آن را در تعداد کم تولید کرد که خیلی هم شیرین نبود. کوانگ-هوون کانگ و همکارانش درتلاشند تا با استفاده از مخمرها، برازین را در مقادیر زیاد تولید کنند.
در کار با مخمر کلویورومایسس لاکتیس، محققین تلاش کردند تا به گونه‌ای از آن بهره ببرند تا دو پروتئینی  را که برای ساختن برازین ضروری است ،در مقادیر زیاد تولید کنند. با استفاده از این روش، محققان توانستند تا۶/۲  برابر دفعات قبل که از همین میکروارگانیسم‌ها استفاده کردند، برازین تولید کنند. گروهی از متخصصین طعم و مزه، تشخیص دادند که پروتئینی که با این روش تولید شده است ، ۲۰۰۰ برابر شکر شیرین تر است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شیرین کننده کم کالری جایگزین شکر

شربت ذرت با فروکتوز بالا و شکر، باعث نگرانی برای مصرف کنندگانی است که مواظب کالری دریافتی خود هستند . به همین جهت، جایگزین‌های کم کالری و بدون کالری محبوب شده‌اند و به زودی گزینه‌ی دیگری موجود خواهد بود که طعمش از سایر موارد بیشتر شبیه شکر باشد. دانشمندان در مجله‌ی ACS به نام Journal of Agricultural and Food Chemistry گزارش دادند که یک قدم به تولید تجاری یک پروتئین میوه به نام برازین نزدیک‌تر شده اند که بسیار شیرین‌تر از شکر است  و کالری بسیار کمتری دارد.
سال‌ها قبل بود که اولین بار، برازین توجه دانشمندان را به عنوان یک جایگزین برای شکر به خود جلب کرد. با این حال، ساختن آن در مقادیر زیاد، یک چالش بوده است. گرفتن آن در مقیاس تجاری از میوه‌های آفریقای غربی که به طور طبیعی آن را تولید می‌کنند، دشوار خواهد بود و تلاش‌هایی که برای مهندسی میکروارگانیسم‌ها انجام شد تا این را بسازند، نسخه‌ای از آن را در تعداد کم تولید کرد که خیلی هم شیرین نبود. کوانگ-هوون کانگ و همکارانش درتلاشند تا با استفاده از مخمرها، برازین را در مقادیر زیاد تولید کنند.
در کار با مخمر کلویورومایسس لاکتیس، محققین تلاش کردند تا به گونه‌ای از آن بهره ببرند تا دو پروتئینی  را که برای ساختن برازین ضروری است ،در مقادیر زیاد تولید کنند. با استفاده از این روش، محققان توانستند تا۶/۲  برابر دفعات قبل که از همین میکروارگانیسم‌ها استفاده کردند، برازین تولید کنند. گروهی از متخصصین طعم و مزه، تشخیص دادند که پروتئینی که با این روش تولید شده است ، ۲۰۰۰ برابر شکر شیرین تر است.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شیرین کننده کم کالری جایگزین شکر