امیر قلعه نویی؛ دهه ات گذشته مربی!

امیر قلعه نویی؛ دهه ات گذشته مربی!
«بچه نازی آباد». امیر قلعه نویی بارها با همین عبارت دست به بازتعریف خودش زده است. بارها در مصاحبه های او، از انتخاب بین اعتیاد و ورزش در میان جوان های مناطق پایین شهر شنیده ایم و از دوران سختی که او برای فوتبالیست شدن سپری کرده است.

امیر قلعه نویی؛ دهه ات گذشته مربی!

«بچه نازی آباد». امیر قلعه نویی بارها با همین عبارت دست به بازتعریف خودش زده است. بارها در مصاحبه های او، از انتخاب بین اعتیاد و ورزش در میان جوان های مناطق پایین شهر شنیده ایم و از دوران سختی که او برای فوتبالیست شدن سپری کرده است.
امیر قلعه نویی؛ دهه ات گذشته مربی!

خرید بک لینک

آهنگ جدید