شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)

شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)
شهاب حسینی با دریافت جایزه بازیگری از جشنواره کن معیارهای بازیگری سینمای ایران را تغییر داد و سطح جوایز را به بالاترین سطح همه این 106 ساله سینمای ایران رساند.

شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)

شهاب حسینی با دریافت جایزه بازیگری از جشنواره کن معیارهای بازیگری سینمای ایران را تغییر داد و سطح جوایز را به بالاترین سطح همه این 106 ساله سینمای ایران رساند.
شهاب حسینی: هیچ گاه از شهرت لذت نبرده ام (1)

سیستم اطلاع رسانی