اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی برای عاشقا

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی برای عاشقا

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی برای عاشقا

و رمانتیک (96)پرسیدی :
چگونه دوستت دارم ؟
گفتم :
کبوتری عاشقم
که برخورد گلوله ای به سینه ام
تا مرگ
بیشتر از چند ثانیه طول نمی کشد
و آن چند ثانیه را
به تو فکر خواهم کرداس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)تو آن برگی که در آغوش دارند
تو آن نقشی که بر تن پوش دارند
تو آن غوغای آغازین روزی
که گنجشکان بازیگوش دارنداس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)به یک جایی از زندگی که رسیدی ،
میفهمی رنـج را نباید امتداد داد;
باید مثل یک چاقو که چیزها را میبرد
و از میانشان میگذرد, از بعضی آدمها بگذری
و برای همیشـه تمامشان کنی !

 

شهر من گم شده است
من با تاب ، من با تب
خانه ای در طرف دیگر شب ساخته ام
من در این خانه به گم نامی نمناک علف نزدیکم…اس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)چه جمع عاشقانه ای ست
هر شب!
حضور من و خیالت
در کنار آتشی که در درونم به پاستاس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)هنوز هم برف
آدم را غافلگیر می کند
هنوز هم یکی از ما باید برود
انسان ، یکی از دست هایش
برای خداحافظی استاس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)من یقین دارم که برگ
کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد،
فارغ است از یاد مرگ
لاجرم چندان که در تشویش از این بیداد نیست
پای تا سر زندگیست.
آدمی هم مثل برگ
می تواند زیست بی تشویش مرگ
گر ندارد مثل او ،آغوش مهر باد را
می تواند یافت لطف
“هرچه باداباد ” رااس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)برق رفته بود
از تاریکی استفاده کردم
تا جای خودم را با تو عوض کنم
صبح
نان تازه خواهی خرید
و مرا دوست خواهی داشت.اس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)من معتقدم که ما جوان می میریم
مابین زمین و آسمان می میریم
لب های من و تو لاله و لادن شد
از هم که جدا کنندمان می میریماس ام اس عاشقانه و رمانتیک (96)از منزل کفر تا به دین یک نفس است
وز عالم شک تا به یقین یک نفس است
ایـن یـک نفس عـزیز را خـوش مـیدار
کز حاصل عمر ما همین یک نفس است

 

 

اس ام اس عاشقانه دوری و دلتنگی برای عاشقا

تلگرام نارنجی