درمان ادم ماکولای دیابتی با داروی Eylea

درمان ادم ماکولای دیابتی با داروی Eylea

محقق تاثیر داروی Eylea را بر روی بیماران ادم دیابتی مورد بررسی قرار دادند و به نتیجی دست یافتند که آخرین نتایج محققان به قرار زیر است:  دانشمندان در یک کارآزمایی بالینی دوساله به بررسی اثر بخشی 3 دارو بر ادم ماکولای دیابتی(DME) پرداختند. نتایج این کارآزمایی نشان داد بهبود بینایی در افرادیکه تحت درمان […]

خبر دانشجویی

اس ام اس جدید

مرجع توریسم