بازیگران درخشان تاریخ سینما (9): مورگان فریمن

بازیگران درخشان تاریخ سینما (9): مورگان فریمن
او ستاره فیلم هایی به یادماندنی همچون «رانندگی برای خانم دیزی»، «رستگاری در شاوشنگ»، «دختر میلیون دلاری»، «نابخشوده» و «بتمن آغاز می کند» است و با صدای عمیق و بینهایت آرامش‌بخش خود بُعد چندمی به درخشش خود در میان ستارگان دیگر تاریخ سینما داده است.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (9): مورگان فریمن

او ستاره فیلم هایی به یادماندنی همچون «رانندگی برای خانم دیزی»، «رستگاری در شاوشنگ»، «دختر میلیون دلاری»، «نابخشوده» و «بتمن آغاز می کند» است و با صدای عمیق و بینهایت آرامش‌بخش خود بُعد چندمی به درخشش خود در میان ستارگان دیگر تاریخ سینما داده است.
بازیگران درخشان تاریخ سینما (9): مورگان فریمن

خرید بک لینک

ماشین های جدید