سهراب پورناظری، همایون شجریان و خداوندان اسرار (1)

سهراب پورناظری، همایون شجریان و خداوندان اسرار (1)

«سهراب پورناظری» بار دیگر تلاش کرده است تا نگاه خاصش به موسیقی را اعمال کند؛ نگاهی برگرفته از ذهنی جست و جوگر و رها… با او درباره این اثر و فضای این روزهای موسیقی ایران به گفت و گو نشسته ایم.

خبر دانشجویی

خبر فرهنگیان