مصاحبه خواندنی و جنجالی لیلی گلستان (1)

مصاحبه خواندنی و جنجالی لیلی گلستان (1)

خانواده گلستان، در چهارراه تاریخ ایران ایستاده اند و لیلی به عنوان دختر بزرگ این خانواده عجیب و غریب، تنها بازمانده ترک وطن و خاک نکرده آن است.

میهن دانلود

قدیر نیوز