تصاویری از مردم جنگ زده ای که علاقه به فشن دارند

تصاویری از مردم جنگ زده ای که علاقه به فشن دارند

جمهوری کنگو کشوری در مرکز آفریقا است که با نام کنگو برازاویل هم شناخته می‌شود. این کشور در طول سال‌های پس از استقلال درگیر جنگ‌های داخلی بود.

اما مردم این کشور با وجود ناآرامیها و درگیریهای فراوان، یک علاقه مشترک و جالب دارند و این علاقه مُد و پوشاک است.

این مردم به شدت به وضعیت ظاهری خود اهمیت می‌دهند و تا آنجا که بتوانند برای خرید لباس ولخرجی می‌کنند.

تصاویری از مردم جنگ زده ای که علاقه به فشن دارند