عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

دیده بودم تشنگی از دل قرارت برده بود

ازبرایت دامنی اشک روان آورده ام
تا به دشت نینوا بهرت عزاداری کنم

یک نیستان ناله و آه و فغان آورده ام
تا نثارت سازم و گردم بلا گردان

تو در کف خود از برایت نقد جان آورده ام
تا دل مهرآفرینت را نرنجانم ز درد

گوشه ای از درد دل را بر زبان آورده ام

تصاویر

عکس های اربعین

عکس های اربعین حسینی

جدیدترین تصاویر اربعین

عکس های روز اربعین

تصاویر روز اربعین حسینی

عکس اربعین

 

 

عکس مذهبی اربعین حسینی | کارت پستال اربعین حسینی

دانلود زاپیا برای کامپیوتر