نامه عسل پورحیدری در شبکه اجتماعی پس از خاکسپاری پدر

نامه عسل پورحیدری در شبکه اجتماعی پس از خاکسپاری پدر

نامه تاسف برانگیز دختر

که روز گذشته نتوانست برای شرکت در مراسم تشییع پدرش از آمریکا به ایران بیاید؛پیامی مطلبی جالب درباره پدر آبی ها منتشر کرده است.

روحش شاد

نامه عسل پورحیدری در شبکه اجتماعی پس از خاکسپاری پدر