برای داشتن بارداری سالم این نکات را به یاد داشته باشید

برای داشتن بارداری سالم این نکات را به یاد داشته باشید

خانم های باردار باید در حین حاملگی و پس از زایمان ورزش کنند تا عضلات بدنشان را تقویت کنند.خانم هایی که قبل از باردار شدن فعالیت ورزشی داشته اند باید در هنگام حاملگی نیز آن را ادامه دهند. تنها این نکته را به خاطر بسپارید که در حاملگی نباید تا حد خستگی مفرط به ورزش […]

دانلود ها پلاس

نخبگان