نگاهی به فرار عضله ها از ایران!

نگاهی به فرار عضله ها از ایران!

مهاجرت چهره های ورزشی مدتی است خبرساز شده. به همین دلیل در گزارشی به بررسی روند خروج ورزشکاران نامدار از کشور پرداخته و سعی کرده ایم دلیل این موضوع را بررسی کنیم.

کرمان نیوز

ابزار رسانه