رازگشایی از سرنوشت عیدی های شهرزاد کمال زاده

رازگشایی از سرنوشت عیدی های شهرزاد کمال زاده
بازیگران هم سرشان كلاه می‌رود. شاید خیلی بیشتر از آدم‌های عادی. یكی از این بازیگرانی كه همیشه سر سال نو و ایام تعطیلات دچار این موضوع می‌شود شهرزاد كمال‌زاده است.

رازگشایی از سرنوشت عیدی های شهرزاد کمال زاده

بازیگران هم سرشان كلاه می‌رود. شاید خیلی بیشتر از آدم‌های عادی. یكی از این بازیگرانی كه همیشه سر سال نو و ایام تعطیلات دچار این موضوع می‌شود شهرزاد كمال‌زاده است.
رازگشایی از سرنوشت عیدی های شهرزاد کمال زاده

فانتزی

دانلود فیلم خارجی