نصرت اله وحدت هستم؛ بچه خاک پاک اصفهان

نصرت اله وحدت هستم؛ بچه خاک پاک اصفهان
وقتی صحبت از روزگار شد، یک واژه مرحوم و زنده یاد جلوی نام هنرمندان سابق و بعضی همدوره ای هایش جا گرفت. نصرت اله وحدت این روزها در کنار دوری 38 ساله از سینما با خاطرات آن زندگی می کند.

نصرت اله وحدت هستم؛ بچه خاک پاک اصفهان

وقتی صحبت از روزگار شد، یک واژه مرحوم و زنده یاد جلوی نام هنرمندان سابق و بعضی همدوره ای هایش جا گرفت. نصرت اله وحدت این روزها در کنار دوری 38 ساله از سینما با خاطرات آن زندگی می کند.
نصرت اله وحدت هستم؛ بچه خاک پاک اصفهان

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

دانلود سرا