تغذیه و نقش آن در شروع آرتریت روماتوئید

ما واقعا چه چیزی می خوریم؟ تغذیه و نقش آن در شروع آرتریت روماتوئید 

جمع آوری شواهد تحقیقی نشان می دهد که عوامل رژیم غذایی یک فرد و الگوهای رژیم غذایی او ممکن است او را در معرض خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید (RA) قرار دهد. این بررسی به ارائه ی این شواهد پرداخته و توصیه های تغذیه ای برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری در افراد در معرض خطر را ارائه می دهد. به طور کلی رژیم غذایی نوع “غربی” غنی در مصرف انرژی، چربی کامل و اشباع، یک نسبت نامتعدل از اسید چرب اشباع n-3 به n-6، کربوهیدرات های مصرفی بالا و شکر زیاد و مصرف کم فیبر و آنتی اکسیدان ها ممکن است خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید (RA) را به عنوان عواملی شناخته شده برای این بیماری هم به طور مستقیم از طریق افزایش التهاب و هم به طور غیر مستقیم از طریق افزایش مقاومت به انسولین و چاقی، افزایش دهد. با این که عامل خطر شناخته شده برای آرتریت روماتوئید (RA) است.

تغذیه

تغذیه

برعکس، مصرف بلند مدت اسیدهای چرب امگا 3 از ماهی و روغن ماهی، با کاهش خطر آرتریت روماتوئید احتمالا به دلیل خواص ضد التهابی آن همراه می باشد. رژیم مدیترانه ای (MD)، غنی از غذاهایی با اساس گیاهی مانند دانه ها، حبوبات، میوه، سبزیجات، روغن زیتون فوق العاده با کیفیت و مصرف کم گوشت قرمز، باعث کاهش خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید می شود. بر اساس شواهد پژوهش اخیر، درمی یابیم که پایبندی به رژیم مدیترانه ای (MD)، با افزایش مصرف ماهی های چرب، کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین شده با شکر و حفظ وزن نرمال، به کاهش خطر ابتلا به آرتریت روماتوئید کمک می کند. تحقیقات بیشتری در مورد موارد حساس به آرتریت روماتوئید باعث خواهد شد که توصیه های خاصی درباره رژیم غذایی به این سبک انجام شود.