دلیل ایست قلبی و مرگ ناگهانی ورزشکاران چیست؟

دلیل ایست قلبی و مرگ ناگهانی ورزشکاران چیست؟
بتازگی خبر مرگ ورزشکاران و فوتبالیست های معروف را به دلیل ایست قلبی را زیاد شنیده ایم.اما باید بدانید افراد غیر ورزشکار به تعداد خیلی بیشتری ایست قلب دارند.   دلیل مرگ ناگهانی و ایست قلبی بطور خلاصه دکتر معروف ایرانی دلیل این نوع مرگ‌ها راشوک آنافیلا‌کسی می داند. روش‌های درمان این شوک وسیع و فوری در […]

دلیل ایست قلبی و مرگ ناگهانی ورزشکاران چیست؟

بتازگی خبر مرگ ورزشکاران و فوتبالیست های معروف را به دلیل ایست قلبی را زیاد شنیده ایم.اما باید بدانید افراد غیر ورزشکار به تعداد خیلی بیشتری ایست قلب دارند.   دلیل مرگ ناگهانی و ایست قلبی بطور خلاصه دکتر معروف ایرانی دلیل این نوع مرگ‌ها راشوک آنافیلا‌کسی می داند. روش‌های درمان این شوک وسیع و فوری در […]
دلیل ایست قلبی و مرگ ناگهانی ورزشکاران چیست؟

آپدیت نود 32 ورژن 5

موسیقی