گفتگو با سینا حجازی، شوخ ترین خواننده ایران

گفتگو با سینا حجازی، شوخ ترین خواننده ایران

آهنگ های سینا حجازی را که گوش کنی، دلت برای آن «من» تنهای شکست خورده ترانه هایش می سوزد که با تک تک بدبختی هایش شوخی می کند. این روش اوست.

تلگرام