رهایی عجب پسر از چوبه دار به دلیل قتل کشتن مادرش!

رهایی عجب پسر از چوبه دار به دلیل قتل کشتن مادرش!
پسر جوان که در چند قدمی چوبه دار بود توسط فامیل های جدید توانست از اعدام رهایی پیدا کند. ماجرای پسر اعدام که به دلیل قتل مادرش در آستانه اعدام بود تلاش مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران برای شناسایی خانواده یک زن که به دست پسرش به قتل رسیده بود در حالی پس […]

رهایی عجب پسر از چوبه دار به دلیل قتل کشتن مادرش!

پسر جوان که در چند قدمی چوبه دار بود توسط فامیل های جدید توانست از اعدام رهایی پیدا کند. ماجرای پسر اعدام که به دلیل قتل مادرش در آستانه اعدام بود تلاش مسئولان واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران برای شناسایی خانواده یک زن که به دست پسرش به قتل رسیده بود در حالی پس […]
رهایی عجب پسر از چوبه دار به دلیل قتل کشتن مادرش!

کیمیا دانلود