به یاد به آذین، مترجم تمام عیار

به یاد به آذین، مترجم تمام عیار

م. ا. به آذین یکی از داستان نویسان و مترجمان مطرح در حوزه داستان نویسی و ترجمه در ایران بود که افزون بر شش دهه از عمر خود را در این راه طی نمود. او ابتدا از نوشتن آغاز کرد و سپس در کنار نویسندگی به کار ترجمه نیز پرداخت.

خبرگذاری اصفحان

قرآن