توالت ایرانی بهتره یا توالت فرنگی بهتره؟

توالت ایرانی بهتره یا توالت فرنگی بهتره؟

استفاده از توالت ایرانی باعث پادرد و کمردرد می شود و استفاده زیاد از توالت فرنگی مشکلات گوارشی و بهداشتی پوست را زیاد می کند. توالت فرنگی بهتره یا توالت ایرانی افتاده از توالت ایرانی و توالت فرنگی دارای مزایا و معایبی است. گفته شده است که استفاده طولانی مدت از توالت ایرانی باعث مشکلات […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توالت ایرانی بهتره یا توالت فرنگی بهتره؟

استفاده از توالت ایرانی باعث پادرد و کمردرد می شود و استفاده زیاد از توالت فرنگی مشکلات گوارشی و بهداشتی پوست را زیاد می کند. توالت فرنگی بهتره یا توالت ایرانی افتاده از توالت ایرانی و توالت فرنگی دارای مزایا و معایبی است. گفته شده است که استفاده طولانی مدت از توالت ایرانی باعث مشکلات […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

توالت ایرانی بهتره یا توالت فرنگی بهتره؟

مد روز