پادکست پنجاه و دوم – دست ها چه اطلاعاتی به ما می دهند

پادکست پنجاه و دوم – دست ها چه اطلاعاتی به ما می دهند

پادکست شماره ۵۲

محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد !

دست ها چه اطلاعاتی به ما می دهند

علائم و نشانه هایی وجود دارند که با رویت آنها در دست ها شاید بتوان به وجود مسائل مهم تری پی برد …

اولین بار در پدیدار شد.

پادکست پنجاه و دوم – دست ها چه اطلاعاتی به ما می دهند

پادکست شماره ۵۲

محتوای این پادکست جایگزین مشاوره و درمان توسط پزشک و متخصص تغذیه نمی باشد !

دست ها چه اطلاعاتی به ما می دهند

علائم و نشانه هایی وجود دارند که با رویت آنها در دست ها شاید بتوان به وجود مسائل مهم تری پی برد …

اولین بار در پدیدار شد.

پادکست پنجاه و دوم – دست ها چه اطلاعاتی به ما می دهند

پسورد نود 32 ورژن 8

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی