اشکان دژاگه، جذاب ترین بازیکن تیم ملی ایران

اشکان دژاگه، جذاب ترین بازیکن تیم ملی ایران
یکی از جذاب ترین بازیکنان تیم ملی به لحاظ شخصیتی و فنی، اشکان دژاگه است. بازیکنی که پنج سال پیش و در حالی که سابقه بازی در تیم ملی زیر 21 سال آلمان را داشت، تیم ملی ایران را انتخاب کرد تا برای تیمی بازی کند که به آن جا تعلق دارد.

اشکان دژاگه، جذاب ترین بازیکن تیم ملی ایران

یکی از جذاب ترین بازیکنان تیم ملی به لحاظ شخصیتی و فنی، اشکان دژاگه است. بازیکنی که پنج سال پیش و در حالی که سابقه بازی در تیم ملی زیر 21 سال آلمان را داشت، تیم ملی ایران را انتخاب کرد تا برای تیمی بازی کند که به آن جا تعلق دارد.
اشکان دژاگه، جذاب ترین بازیکن تیم ملی ایران

خرید رنک

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی