میخ بر دیوار

میخ بر دیوار

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۳۹

هنگام زدن میخ بر دیوار برای اینکه با خیال راحت تری بر روی آن چکش بکوبید و دستتان در خطر نباشد ! می توانید از گیره های لباس سر پهن استفاده کنید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میخ بر دیوار

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۳۹

هنگام زدن میخ بر دیوار برای اینکه با خیال راحت تری بر روی آن چکش بکوبید و دستتان در خطر نباشد ! می توانید از گیره های لباس سر پهن استفاده کنید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

میخ بر دیوار

مجله اتومبیل