ورزشکاران به جای مکمل های شیمیایی سبزیجات حاوی نیترات بخورند

ورزشکاران به جای مکمل های شیمیایی سبزیجات حاوی نیترات بخورند

مطالعه‌ای نشان داد که مکمل نیترات به همراه تمرینات متقاطع در شرایطی که اکسیژن کم باشد می‌تواند عملکرد شما را در ورزش کردن بهبود دهد.
محققین دانشگاه بون در بلژیک، مطالعه‌ای را انجام دادند که در آن ۲۷ نفر که به شکل متعادل ورزش می‌کردند، شرکت داشتند. به این افراد قبل از تمرینات متقاطع (SIT)، مکمل‌های نیترات داده شد. در طی این تمرین‌ها، سه بار در هفته به صورت شدید اما کوتاه، به دوچرخه سواری پرداختند.

نیترات در رژیم های غذایی

نیترات را می توان عمدتا در رژیم‌هایی یافت که سرشار از سبزی‌هایی مانند اسفناج هستند. نیترات برای عملکرد بدن انسان به خصوص به هنگام کردن مهم است.
برای آن که بتوانند عملکرد بدن را در شرایط متفاوت بررسی کنند، تمرین‌ها را با شرایط اکسیژن معمولی و هیپوکسی که سطح کم اکسیژن است مانند شرایطی که در ارتفاعات وجود دارد، انجام دادند.
پروفسور پیتر هسپل: احتمالا این اولین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد، استراتژی‌ای که تنها بر اساس یک مکمل غذایی مانند مکمل خوراکی نیترات است، می‌تواند بر تغییراتی که بر اثر تمرین در ترکیب فیبر عضله شکل می‌گیرد، تاثیر بگذارد.
برای ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی‌ای شرکت می‌کنند که به تولید انرژی با اکسیژن محدود نیاز دارد، این مطالعه قابل توجه است. در واقع، ورزش کردن در ارتفاعات برای بسیاری از ورزشکاران به یک استراتژی برای ورزش کردن تبدیل شده است، اگر چه هنوز در رابطه با چنین روش‌هایی شک و شبه‌هایی وجود دارد.
در این شرایط، انجام ورزش شدید نیازمند به دریافت مقدار بسیاری فیبر عضلانی تند اکسیداتیو است تا قدرتش حفظ شود. افزایش این نوع از فیبر عضلانی با استفاده از دریافت مواد غذایی، می‌تواند باعث بهبود عملکرد در چنین شرایطی شود.
با این حال، پروفسور هسپل گفت: آیا افزایش فیبرهای عضلانی تند اکسیداتیو می‌تواند عملکرد ورزشی را نیز افزایش دهد؟ این موضوع در حال حاضر یک علامت سوال باقی مانده است.
او تذکر داد: دریافت مداوم نیترات در کنار تمرینات ورزشی تا زمانی که امنیت خوردن دوز زیاد نیترات به شکل مداوم به وضوح ثابت نشده است، نباید توصیه شود.
ورزش کاران تلاش می‌کنند تا از محدودیت بدنشان فراتر روند و به دنبال عملکرد بهتری هستند، پس این تنها آغاز تحقیقاتی است که ورزشکاران بتوانند با استفاده از مکمل‌های غذایی نسبت به رقبای خود پیشی بگیرند. پروفسور هپسل راجع به آینده‌ی پیش رو گفت: حال وقت آن رسیده است تا سبزیجاتی که غنی از نیترات هستند را به رژیم روزانه‌ی ورزشکاران اضافه کنیم و تاثیر آن را بر انواع فیبرهای مورد نیاز برای تمرین ورزشکاران و تاثیر آن را در دراز مدت مورد بررسی قرار دهیم.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ورزشکاران به جای مکمل های شیمیایی سبزیجات حاوی نیترات بخورند

مطالعه‌ای نشان داد که مکمل نیترات به همراه تمرینات متقاطع در شرایطی که اکسیژن کم باشد می‌تواند عملکرد شما را در ورزش کردن بهبود دهد.
محققین دانشگاه بون در بلژیک، مطالعه‌ای را انجام دادند که در آن ۲۷ نفر که به شکل متعادل ورزش می‌کردند، شرکت داشتند. به این افراد قبل از تمرینات متقاطع (SIT)، مکمل‌های نیترات داده شد. در طی این تمرین‌ها، سه بار در هفته به صورت شدید اما کوتاه، به دوچرخه سواری پرداختند.

نیترات در رژیم های غذایی

نیترات را می توان عمدتا در رژیم‌هایی یافت که سرشار از سبزی‌هایی مانند اسفناج هستند. نیترات برای عملکرد بدن انسان به خصوص به هنگام کردن مهم است.
برای آن که بتوانند عملکرد بدن را در شرایط متفاوت بررسی کنند، تمرین‌ها را با شرایط اکسیژن معمولی و هیپوکسی که سطح کم اکسیژن است مانند شرایطی که در ارتفاعات وجود دارد، انجام دادند.
پروفسور پیتر هسپل: احتمالا این اولین مطالعه‌ای است که نشان می‌دهد، استراتژی‌ای که تنها بر اساس یک مکمل غذایی مانند مکمل خوراکی نیترات است، می‌تواند بر تغییراتی که بر اثر تمرین در ترکیب فیبر عضله شکل می‌گیرد، تاثیر بگذارد.
برای ورزشکارانی که در مسابقات ورزشی‌ای شرکت می‌کنند که به تولید انرژی با اکسیژن محدود نیاز دارد، این مطالعه قابل توجه است. در واقع، ورزش کردن در ارتفاعات برای بسیاری از ورزشکاران به یک استراتژی برای ورزش کردن تبدیل شده است، اگر چه هنوز در رابطه با چنین روش‌هایی شک و شبه‌هایی وجود دارد.
در این شرایط، انجام ورزش شدید نیازمند به دریافت مقدار بسیاری فیبر عضلانی تند اکسیداتیو است تا قدرتش حفظ شود. افزایش این نوع از فیبر عضلانی با استفاده از دریافت مواد غذایی، می‌تواند باعث بهبود عملکرد در چنین شرایطی شود.
با این حال، پروفسور هسپل گفت: آیا افزایش فیبرهای عضلانی تند اکسیداتیو می‌تواند عملکرد ورزشی را نیز افزایش دهد؟ این موضوع در حال حاضر یک علامت سوال باقی مانده است.
او تذکر داد: دریافت مداوم نیترات در کنار تمرینات ورزشی تا زمانی که امنیت خوردن دوز زیاد نیترات به شکل مداوم به وضوح ثابت نشده است، نباید توصیه شود.
ورزش کاران تلاش می‌کنند تا از محدودیت بدنشان فراتر روند و به دنبال عملکرد بهتری هستند، پس این تنها آغاز تحقیقاتی است که ورزشکاران بتوانند با استفاده از مکمل‌های غذایی نسبت به رقبای خود پیشی بگیرند. پروفسور هپسل راجع به آینده‌ی پیش رو گفت: حال وقت آن رسیده است تا سبزیجاتی که غنی از نیترات هستند را به رژیم روزانه‌ی ورزشکاران اضافه کنیم و تاثیر آن را بر انواع فیبرهای مورد نیاز برای تمرین ورزشکاران و تاثیر آن را در دراز مدت مورد بررسی قرار دهیم.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

ورزشکاران به جای مکمل های شیمیایی سبزیجات حاوی نیترات بخورند