نسرین مقانلو: اولین بار در 12 سالگی آشپزی کردم

نسرین مقانلو: اولین بار در 12 سالگی آشپزی کردم

فرصتی دست داد تا با مساعدت آرش ظلی پور بتوانیم در پشت صحنه مجموعه دست پخت های خودمانی که دکور آن در شهرک سینمایی غزالی است، حضور پیدا کنیم؛ برنامه ای که این روزها مورد توجه ویژه مردم قرار گرفته است و اجرای آن را نسرین مقانلو و آرش ظلی پور برعهده دارند.

دانلود موزیک

خرم خبر