گریل کردن ماهی

گریل کردن ماهی

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۷۷

گوشت ماهی بخاطر شل بودنش ممکن است هنگام کبابی کردن آن روی گریل به میله ها بچسبد و یا سقوط کند. ولی با قرار دادن برش های لیمو زیر آن می شود هم از سوختن و چسبیدن آن جلوگیری کرد و هم طعم خوش لیمو را به خود می گیرد.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

گریل کردن ماهی

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۷۷

گوشت ماهی بخاطر شل بودنش ممکن است هنگام کبابی کردن آن روی گریل به میله ها بچسبد و یا سقوط کند. ولی با قرار دادن برش های لیمو زیر آن می شود هم از سوختن و چسبیدن آن جلوگیری کرد و هم طعم خوش لیمو را به خود می گیرد.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

گریل کردن ماهی

موزیک جوان