سلبریتی شناسی

سلبریتی شناسی

سلبریتی ها می توانند افراد را سیاسی تر و فعال تر کنند. می شود با کمک گفته های آن ها نوجوان ها را تشویق به رای دادن کرد و به آن ها فهماند در عراق چه اتفاقاتی در جریان است.

مرجع سلامتی

فانتزی