آخرین احمدی نژادی

آخرین احمدی نژادی

انتخاب علی کفاشیان، به عنوان بیست و ششمین رئیس فدراسیون فوتبال را می توان زاییده دخالت سیاست در ورزش دانست؛ جایی که با دخالت دولت در فوتبال، فیفا ایران را تعلیق کرد.

مد روز

دانلود فیلم خارجی