بازیگران درخشان تاریخ سینما (5): جان تراولتا

بازیگران درخشان تاریخ سینما (5): جان تراولتا
تحصیلات آکادمیک نداشت. نخستین حضور جدی این بازیگر، خواننده و رقصنده آمریکایی مقابل دوربین، در 21 سالگی و در مجموعه «به خانه خوش آمدی، کونر» بود.

بازیگران درخشان تاریخ سینما (5): جان تراولتا

تحصیلات آکادمیک نداشت. نخستین حضور جدی این بازیگر، خواننده و رقصنده آمریکایی مقابل دوربین، در 21 سالگی و در مجموعه «به خانه خوش آمدی، کونر» بود.
بازیگران درخشان تاریخ سینما (5): جان تراولتا

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 4

موسیقی