زنان مجلس دهم، یک قدم تا رکورد!

زنان مجلس دهم، یک قدم تا رکورد!

آقایی که شما باشید شاید یادتان نیاید ولی بعضی از خانم ها خوب یادشان است که در همین مملکت رییس جمهوری داشتیم که با خوشحالی می گفت اولین رییس جمهوری است که یک زن را به عنوان وزیر در کابینه اش دارد.

آلرژی و تغذیه

گیم پلی استیشن