شوهرم با یکی از فامیل های زن رابطه دارد! طلاق بگیرم؟

شوهرم با یکی از فامیل های زن رابطه دارد! طلاق بگیرم؟

مشکل رابطه داشتن شوهر با زن فامیل با اینکه شوهرم را خیلی دوست دارم ولی او به من خیانت می کند و با یکی از خانم های فامیل رابطه عاشقانه دارد. آیا از او طلاق بگیرم یا او را ببخشم؟   سوال کاربر همسرم که خیلی هم دوستش داشتم با یکی از آشنایانم چند وقتی رابطه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شوهرم با یکی از فامیل های زن رابطه دارد! طلاق بگیرم؟

مشکل رابطه داشتن شوهر با زن فامیل با اینکه شوهرم را خیلی دوست دارم ولی او به من خیانت می کند و با یکی از خانم های فامیل رابطه عاشقانه دارد. آیا از او طلاق بگیرم یا او را ببخشم؟   سوال کاربر همسرم که خیلی هم دوستش داشتم با یکی از آشنایانم چند وقتی رابطه […]

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

شوهرم با یکی از فامیل های زن رابطه دارد! طلاق بگیرم؟

کانون نماز