نظافت دستگاه قهوه ساز

نظافت دستگاه قهوه ساز

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۶

اگر شما هم عادت به درست کردن روزانه قهوه با دستگاه قهوه ساز دارید، لازم است بدانید که قوری قهوه ساز بخاطر رطوبت و حرارت می تواند مکان خوبی برای رشد باکتری ها باشد. بنابراین هر بار پس از استفاده از دستگاه، قوری را بشویید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نظافت دستگاه قهوه ساز

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری ، شماره ۱۸۶

اگر شما هم عادت به درست کردن روزانه قهوه با دستگاه قهوه ساز دارید، لازم است بدانید که قوری قهوه ساز بخاطر رطوبت و حرارت می تواند مکان خوبی برای رشد باکتری ها باشد. بنابراین هر بار پس از استفاده از دستگاه، قوری را بشویید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

نظافت دستگاه قهوه ساز

کانون نماز