مکمل‌های امگا۳ و امگا۶ توانایی خواندن کودکان را بالا می‌برد

مکمل‌های امگا۳ و امگا۶ توانایی خواندن کودکان را بالا می‌برد

بر اساس مطالعه‌ای جدید از آکادمی سالگرنسکا در دانشگاه یوتبری سوئد، مکمل‌های و امگا۶ می‌توانند توانایی خواندن کودکان استثنائی را بهبود دهد. به خصوص کودکانی که دچار اختلالات کم توجهی هستند، می‌توانند از کمک این اسید‌های چرب برای بهتر خواندن استفاده کنند.
این مطالعه، ۱۵۴ کودک را در مقطع سوم دبستان که بین ۹ تا ۱۰ سال سن داشتند، شامل می‌شد. این کودکان با استفاده از رایانه، آزمونی را دادند که با نام آزمون Logos شناخته می‌شود و از زوایای مختلفی مانند سرعت و توانایی خواندن کلمات بی‌معنی و دایره‌ی لغات، مهارت خواندن را اندازه گیری می‌کند.
از بین این کودکان، به شکل تصادفی تعدادی انتخاب شدند تا به مدت ۳ ماه از کپسول‌هایی که حاوی امگا۳ و امگا۶ بودند استفاده کنند یا از یک کپسول مشابهی که در آن از روغن پالم به عنوان شبه دارو استفاده شده بود. نه والدین کودکان و نه محققان این تحقیق تا پایان مطالعه نمی‌دانستند که کدام کودک در کدام گروه قرار داشت. بعد از ۳ ماه، تمام کودکان کپسول‌های امگا۳و۶ واقعی را برای سه ماه پایانی مطالعه دریافت کردند.
متس جونز، محقق و پزشک ارشد در مرکز عصب‌روانپزشکی گیلبرگ در آکادمی سالگرنسکا در دانشگاه یوتبری سوئد: حتی بعد از سه ماه، می‌توانستیم ببینیم که مهارت خواندن کودکان با همراهی اسیدهای چرب، در مقایسه با کودکانی که شبه دارو دریافت کردند، بهبود یافته است. این اتفاق به وضوح در توانایی کودکان در بلند خواندن کلمات بی‌معنی و تلفظ درست آن‌ها (رمزگشایی واج‌شناسی) و توانایی خواندن سریع یک سری حروف (زمان بررسی تصویری) مشهود بود.
هیچ کودکی که مبتلا به ADHD تشخیص داده شده باشد در این مطالعه حضور نداشت، اما با کمک والدین کودکان، محققین توانستند کودکانی را که مبتلا به مشکلات خفیف‌تری در توجه بودند ، شناسایی کنند. این کودکان حتی بیشتر از کودکان دیگر در بعضی از آزمون‌ها پیشرفت کردند، مانند سرعت بیشتر در خواندن بعد از سه ماه خوردن مکمل‌های اسید چرب.

اهمیت چربی‌های چنداشباع نشده برای مغز

چربی‌های چنداشباع نشده و نقش آن‌ها در یادگیری و رفتار کودکان، زمینه‌ ای در حال گسترش است.
متز جانسون گفت: تغذیه‌ی امروزی ما، از امگا۳ نسبتا کمی برخوردار است، که باور داشته می‌شود تاثیر منفی‌ای در یادگیری، سواد و تمرکز کودکان ما داشته باشد. غشاء سلول‌های مغز عمدتا از چربی‌های چنداشباع نشده تشکیل شده است و مطالعه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند اسیدهای چرب برای انتقال سیگنال‌ها بین سلول‌های عصبی و تنظیم سیستم سیگنال مغز مهم هستند.
در مطالعات پیشین که محققین تاثیر امگا۳ را به عنوان یک مکمل برای کودکان استثنائی بررسی کردند، نتایج مثبتی نشان داده نشده بود. متز جانسون باور دارد که این اتفاق به علت شکل مطالعات و ترکیب و دوزی که از اسیدهای چرب استفاده کردند بوده است. این اولین مطالعه‌ی دو سو کور و کنترل شده با شبه دارو است که نشان داد امگا۳و۶ باعث بهبود خواندن در بین کودکان استثنائی می‌شود.
متز جانسون گفت: مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که مکمل‌های خوراکی با یک فورمول خاص می‌تواند برای کودکان مفید باشد. برای اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده، باید مطالعات دیگری اننجام داد که همین نتایج در آن‌ها تکرار شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مکمل‌های امگا۳ و امگا۶ توانایی خواندن کودکان را بالا می‌برد

بر اساس مطالعه‌ای جدید از آکادمی سالگرنسکا در دانشگاه یوتبری سوئد، مکمل‌های و امگا۶ می‌توانند توانایی خواندن کودکان استثنائی را بهبود دهد. به خصوص کودکانی که دچار اختلالات کم توجهی هستند، می‌توانند از کمک این اسید‌های چرب برای بهتر خواندن استفاده کنند.
این مطالعه، ۱۵۴ کودک را در مقطع سوم دبستان که بین ۹ تا ۱۰ سال سن داشتند، شامل می‌شد. این کودکان با استفاده از رایانه، آزمونی را دادند که با نام آزمون Logos شناخته می‌شود و از زوایای مختلفی مانند سرعت و توانایی خواندن کلمات بی‌معنی و دایره‌ی لغات، مهارت خواندن را اندازه گیری می‌کند.
از بین این کودکان، به شکل تصادفی تعدادی انتخاب شدند تا به مدت ۳ ماه از کپسول‌هایی که حاوی امگا۳ و امگا۶ بودند استفاده کنند یا از یک کپسول مشابهی که در آن از روغن پالم به عنوان شبه دارو استفاده شده بود. نه والدین کودکان و نه محققان این تحقیق تا پایان مطالعه نمی‌دانستند که کدام کودک در کدام گروه قرار داشت. بعد از ۳ ماه، تمام کودکان کپسول‌های امگا۳و۶ واقعی را برای سه ماه پایانی مطالعه دریافت کردند.
متس جونز، محقق و پزشک ارشد در مرکز عصب‌روانپزشکی گیلبرگ در آکادمی سالگرنسکا در دانشگاه یوتبری سوئد: حتی بعد از سه ماه، می‌توانستیم ببینیم که مهارت خواندن کودکان با همراهی اسیدهای چرب، در مقایسه با کودکانی که شبه دارو دریافت کردند، بهبود یافته است. این اتفاق به وضوح در توانایی کودکان در بلند خواندن کلمات بی‌معنی و تلفظ درست آن‌ها (رمزگشایی واج‌شناسی) و توانایی خواندن سریع یک سری حروف (زمان بررسی تصویری) مشهود بود.
هیچ کودکی که مبتلا به ADHD تشخیص داده شده باشد در این مطالعه حضور نداشت، اما با کمک والدین کودکان، محققین توانستند کودکانی را که مبتلا به مشکلات خفیف‌تری در توجه بودند ، شناسایی کنند. این کودکان حتی بیشتر از کودکان دیگر در بعضی از آزمون‌ها پیشرفت کردند، مانند سرعت بیشتر در خواندن بعد از سه ماه خوردن مکمل‌های اسید چرب.

اهمیت چربی‌های چنداشباع نشده برای مغز

چربی‌های چنداشباع نشده و نقش آن‌ها در یادگیری و رفتار کودکان، زمینه‌ ای در حال گسترش است.
متز جانسون گفت: تغذیه‌ی امروزی ما، از امگا۳ نسبتا کمی برخوردار است، که باور داشته می‌شود تاثیر منفی‌ای در یادگیری، سواد و تمرکز کودکان ما داشته باشد. غشاء سلول‌های مغز عمدتا از چربی‌های چنداشباع نشده تشکیل شده است و مطالعه‌هایی وجود دارند که نشان می‌دهند اسیدهای چرب برای انتقال سیگنال‌ها بین سلول‌های عصبی و تنظیم سیستم سیگنال مغز مهم هستند.
در مطالعات پیشین که محققین تاثیر امگا۳ را به عنوان یک مکمل برای کودکان استثنائی بررسی کردند، نتایج مثبتی نشان داده نشده بود. متز جانسون باور دارد که این اتفاق به علت شکل مطالعات و ترکیب و دوزی که از اسیدهای چرب استفاده کردند بوده است. این اولین مطالعه‌ی دو سو کور و کنترل شده با شبه دارو است که نشان داد امگا۳و۶ باعث بهبود خواندن در بین کودکان استثنائی می‌شود.
متز جانسون گفت: مطالعه‌ی ما نشان می‌دهد که مکمل‌های خوراکی با یک فورمول خاص می‌تواند برای کودکان مفید باشد. برای اطمینان بیشتر از نتایج به دست آمده، باید مطالعات دیگری اننجام داد که همین نتایج در آن‌ها تکرار شود.

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

مکمل‌های امگا۳ و امگا۶ توانایی خواندن کودکان را بالا می‌برد