انتخاب و نگهداری صحیح تشک

انتخاب و نگهداری صحیح تشک

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری، شماره ۹۱

انتخاب و نگهداری صحیح تشک برای سلامت شما اهمیت زیادی دارد. افراد زیادی با انجام اشتباهات کوچک باعث می‌شوند تشکشان زودتر خراب شود.خودتان را عادت دهید که حداقل هر ماه تشک را از بالا به پایین بچرخانید. با این کار ایجاد شکاف و درز بر اثر وزن بدن را به تأخیر خواهید انداخت.همچنین چه کودک شما روی تخت بپرد یا خودتان برای دستیابی به یک قفسه یا زدن یک عکس روی دیوار روی تشک بایستید فشار وارده برای تشک بسیار زیاد است. اگر زیر تخت شما چوبی است این کار اشتباه بزرگتری است زیرا پریدن یا ایستادن روی تشک ممکن است باعث شکستن چوب‌ها شده و شما با تشک روی زمین بیفتید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب و نگهداری صحیح تشک

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری، شماره ۹۱

انتخاب و نگهداری صحیح تشک برای سلامت شما اهمیت زیادی دارد. افراد زیادی با انجام اشتباهات کوچک باعث می‌شوند تشکشان زودتر خراب شود.خودتان را عادت دهید که حداقل هر ماه تشک را از بالا به پایین بچرخانید. با این کار ایجاد شکاف و درز بر اثر وزن بدن را به تأخیر خواهید انداخت.همچنین چه کودک شما روی تخت بپرد یا خودتان برای دستیابی به یک قفسه یا زدن یک عکس روی دیوار روی تشک بایستید فشار وارده برای تشک بسیار زیاد است. اگر زیر تخت شما چوبی است این کار اشتباه بزرگتری است زیرا پریدن یا ایستادن روی تشک ممکن است باعث شکستن چوب‌ها شده و شما با تشک روی زمین بیفتید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

انتخاب و نگهداری صحیح تشک

سیستم اطلاع رسانی