زیبا بروفه این روزها كجاست و چه می‌كند؟

زیبا بروفه این روزها كجاست و چه می‌كند؟

زیبا بروفه هم مهاجرت كرد. البته نه به آن طرف آب‌ها. یك جزیره زیبا را وسط خلیج فارس به همراه همسر پیدا كردند و به آنجا رفتند تا از استرس و شلوغی و دود شهری مثل تهران دور باشند.

فیلم سریال آهنگ

فروش بک لینک