آشپزخانه ای با بوی خوب

آشپزخانه ای با بوی خوب

📝 پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری، شماره ۸۸

💡بوی بد اشتها را کور می کند. در صورتی که میخواهید رژیم بگیرید و غذا نخورید بگذارید آشپزخانه بوی بد بدهد، در غیر این صورت با راهکارهایی ساده می توانید آشپزخانه ای با بوی خوش داشته باشید.سطل زباله یکی از عوامل بدبو کننده آشپزخانه است. برای خلاصی از شر بوی نامطبوع سطل زباله می توانید سطل زباله تان را با تکه‌های یخ که با مقدار مساوی آب و سرکه درست کرده‌اید، تمیز کنید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشپزخانه ای با بوی خوب

(image) پاورقی های آشپزباشی
#خانه_داری، شماره ۸۸

(image) بوی بد اشتها را کور می کند. در صورتی که میخواهید رژیم بگیرید و غذا نخورید بگذارید آشپزخانه بوی بد بدهد، در غیر این صورت با راهکارهایی ساده می توانید آشپزخانه ای با بوی خوش داشته باشید.سطل زباله یکی از عوامل بدبو کننده آشپزخانه است. برای خلاصی از شر بوی نامطبوع سطل زباله می توانید سطل زباله تان را با تکه‌های یخ که با مقدار مساوی آب و سرکه درست کرده‌اید، تمیز کنید.

@ashpazbashy_com

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

آشپزخانه ای با بوی خوب

کرمان نیوز