مهمترین نکات در مورد تغذیه سالم !!

در این مقاله از مطلبک شما را با مهمترین نکات تغذیه ای ، پرهیزات غذایی، مواد غذایی سالم و ناسالم  آشنا می کنیم . با ما همراه باشید.

* بهترین گوشت برای تغذیه انسان گوشت گوسفند یک ساله، بز جوان، ماکیان، کبک و تیهو است به شرطی که یکی از اینها بسته و محبوس در قفس نباشند و حتما در چراگاهها در علفزارهای پاک آزادانه بچرند و غذای خود را خود انتخاب کنند ، و در پرواز باشند و تازه صید شده باشند. 

* شیرینی را تا اندازه ای بدن لازم دارد زیرا غذای کبد است و آن را سریع جذب می نماید ، ولی آن شیرینی باید طبیعی باشد مانند شکر سرخ، شیره انگور، شیره خرما ، عسل ، رطب ، توت خشک ، خرما ، گز انگبین و انجیر و کشمش و ….  ولی نباید در خوردن شیرینی افراط کرد زیرا باعث سست شدن معده شده و خون را به جوش می آورد.

از خوردن میوه نارس و اینکه غیر موسم خود باشد پرهیز شود ، و همچنین نباید از  میوه ای که برای سرزمین دیگریست به صورت غذا استفاده شود مانند خرما و رطب و…

* از ترشی خالص پرهیز شود زیرا رطوبت را از بین برده ، پیری می آورد و اعصاب را سست کرده و خون بسیار کمی تولید می کند.   

* مداومت بر شوری باعث خشکی و لاغری می گردد.     

* نان به تنهایی خوردن ضرر دارد و باعث تخریب معده می گردد و حتما باید با یک نان خورشی خورده شود. 

* شام شب باید سبک و کم باشد ولی نباید اصلا ترک شود . 

* ظرف غذا باید به نحوی باشد که نه تاثیر بر غذا گذارد و نه از غذا تاثیر پذیرد مانند : ظرف چینی ، آبگینه ، شیشه ، سفال لعابدار، مسی که حتما قلعی شده باشد .  دیگ‌مسی که با قلع خالص سفید نشده باشد یا قلع آن رفته باشد ضرر دارد.در ظروف مسی نباید خورشت یا غذاهای چرب و اسیدی پخت شود.

مهمترین نکات در مورد تغذیه سالم !!
مهمترین نکات در مورد تغذیه سالم !!

* افراط در خوردن تخم مرغ باعث کک و مک می شود .

* خوردن گوشت خام مولد انگل است.

* کلا شیرینی جات مفسد خون است ، کسانی که از شیرینی جات زیاد استفاده می کنند نیاز به حجامت دارند.