مضرات مصرف کم چربی برای بدن

مضرات مصرف کم چربی برای بدن

در مطالعه‌ای مذکور، اثر ترکیبات غذایی دارای کربوهیدرات و چربی بر بیماری‌های قلبی و عروقی و ارتباط آن با مرگ مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه بر روی 18 کشور در نقاط مختلف دنیا انجام شده است.  بیشتر کشورهای انتخاب شده کشورهایی بودند که عموم مردم سطح درآمد پایین یا متوسطی دارند. به عبارت دقیق‌تر مردم مورد مطالعه در 3 کشور درآمد بالا، در 11 کشور درآمد متوسط و در 4 کشور درآمد پایین داشتند. در میان این کشورها 2 کشور اروپایی وجود داشتند که سوئد و لهستان بودند.

میوه

میوه

ابعاد و گستره مطالعه بسیار بزرگ محسوب می‌شود. مطالعه بر روی بیشتر از 135 هزار فرد بالغ از 35 تا 70 سال انجام شد و دریافت اطلاعات از طریق پرسشنامه و به‌صورت دوره‌ای انجام گرفت. پرسشنامه‌ها مطابق با هر کشور و رژیم غذایی معمول در آن جا تنظیم شده بودند.
پس از جمع آوری اطلاعات، محققین بیشترین مقدار مواد غذایی که توسط توده اکثریت مردم مصرف می‌شد را مشخص کردند و تعیین کردند که مواد غذایی مصرفی چه مقدار از کالری دریافتی آن‌ها را تشکیل می‌دهد. افراد مورد مطالعه به چند گروه تقسیم شدند. این تقسیم بندی بر اساس درشت مغذی‌ها، یعنی مصرف چربی، کربوهیدرات و پروتئین دسته بندی و از مصرف کم به زیاد مرتب شدند.
پرسشنامه‌ها در طول یک دوره مشخص به افراد داده می‌شد تا روند تغییرات جامعه آماری در طول این مدت تحت نظر باشد. جمع آوری اطلاعات پس از 3 ماه، 6 ماه، 9 ماه و 1 سال انجام شد و وضعیت سلامت و بیماری آن‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. با در نظر گرفتن سن، جنسیت، میزان فعالیت بدنی، مصرف دخانیات، سطح تحصیلات، نسبت قطر کمر به باسن، میزان احتمال خطر مرگ و بیماری‌های قلبی و عروقی و ارتباط آن با رژیم غذایی تخمین زده شد.
از بین 135 هزار فرد بالغ، حدود 1600 نفر مشکلات قلبی و عروقی داشتند و 3800 نفر هم در طول این مطالعه جان خود را از دست دادند. با توجه به میزان درشت مغذی (سه گروه اصلی یعنی کربوهیدرات، چربی و پروتئین) این نتیجه گیری انجام شد:
خطر مرگ برای کسانی که بیشترین میزان کربوهیدرات را می‌خورند (77.2 درصد از کل کالری دریافتی)، 28 بیشتر از کسانی است که کمترین میزان کربوهیدرات را می‌خورند (46.4 درصد کل کالری دریافتی).
کسانی که چربی بیشتری می‌خورند (35.3 درصد از کل کالری) 23 درصد خطر مرگ کمتری را نسبت به کسانی که کمترین میزان چربی را می‌خورند (10.6 درصد از کل کالری) تجربه می‌کنند.
هیچ ارتباط معنی داری بین مصرف چربی و کربوهیدرات و خطر بیماری‌های قلبی و عروقی تشخیص داده نشد.