حذف چربی از رژیم غذایی درست است؟

حذف چربی از رژیم غذایی درست است؟

مطالعات جدید نشان می‌دهند که ممکن است تصور عمومی در مورد کاهش میزان مصرف چربی چندان درست نباشد و در واقع لازم باشد میزان کربوهیدرات مصرفی کمتر شده و چربی بیشتری بخوریم. تحقیقات جدید نشان می‌دهند که رژیم‌های کم چربی ممکن است خطر مرگ زودرس را تا 20 درصد افزایش دهند.
حذف چربی

حذف چربی

کاهش یا افزایش چربی؟

برخی رسانه‌ها در سال‌های اخیر توصیه‌های کشورهای اروپایی و سلامت مبنی بر کاهش مصرف چربی را زیر سؤال برده‌اند. این بحث به‌خصوص با منتشر شدن نتیجه تحقیقات اخیر شدت گرفته است. هر چند که واقعیت ماجرا این است که نمی‌توان هیچ وقت بر اساس صرفاً یک مطالعه و با بررسی ناقص و نیمه آن به نتیجه گیری کلی رسید. مطالعه مذکور در واقع کشورهای در حال توسعه و فقیرتر را مورد بررسی قرار داده است و بر این اساس نتیجه گرفته است که کاهش چربی برای بیشتر افراد آن کشورها آن طور که تصور می‌شود خوب نیست.
در کشورهای مورد مطالعه، تغذیه عمومی افراد متفاوت از آن چیزی است که مردم به‌صورت معمول در کشورهای پیشرفته‌تر و مرفه‌تر می‌خورند و این مسئله اساساً تفاوت توصیه رژیم غذایی ایده آل برای آن‌ها را باعث شده است.